โครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผลงานการสืบค้นจัดเก็บองค์ความรู้ ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เป็นบุคคลสําคัญของโลกวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล
โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน

ครูบาเจ้าในสื่อต่างๆ

อีบุ๊ค
ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ข้อมูลจัดเต็มกว่า 300 หน้า

อ่านได้บนทุกอุปกรณ์

วีดีทัศน์ - Documentary

ครูบาเจ้าศรีวิชัย วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

เล่นวีดีโอ

“ตนบุญ” หรือ “นักบุญ” มีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

ตนบุญ
แห่งล้านนา

ในดินแดนล้านนา หากพูดถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวขานและได้รับศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนมากที่สุดรูปหนึ่งเห็นจะเป็น “ครูบาศรีวิชัย” ผู้คนจำนวนมากต่างเชื่อว่าท่านคือ “เจ้าตนบุญแห่งล้านนา” เป็นผู้ที่มาสร้างความเจริญรุ่งเรือง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

โสภา ชานะมูล ได้อธิบายคติความเชื่อเรื่อง “ตนบุญ” ไว้ว่า เป็นคติความเชื่อที่ถูกนำมาใช้ตลอดในประวัติศาสตร์ล้านนา แนวคิดดังกล่าวจะถูกหยิบนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การใช้อ้างความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ล้านนาจนกระทั่งสามัญชนที่ใช้คำว่า “ตนบุญ” เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านยามทุกข์เข็ญ เผชิญกับสภาพความสงบของบ้านเมือง แนวคิด “ตนบุญ” กับปรากฏการณ์ “ผู้มีบุญ”

เรื่องราวที่น่าสนใจ

เกียรติคุณ และ ผลงาน

ครูบาศรีวิชัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถาน
หลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย

ตนบุญแห่งล้านนา

ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือ

ถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดที่มีระยะทางทั้งหมด 11.530 กิโลเมตร

86+ ปูชนียสถาน เชียงใหม่

ปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะที่เชียงใหม่เช่น วัดกู่เต้า, วัดเชียงมั่น

41+ ปูชนียสถาน ลำพูน

ปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะที่ลำพูนเช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

63+ ปูชนียสถาน ลำปาง

ปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะที่ลำปาง เช่น วัดบ้านร้อง, วัดพระธาตุดอยน้อย

54+ ปูชนียสถาน เชียงราย

ปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะที่เชียงราย เช่น วัดป่าพุทธนิมิตร

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน 27/04/2023 14:24

เส้นทางจาริกธรรม ยลวิถีถิ่น แผ่นดินสามครูบา 4 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน 13/09/2022 15:41

องค์ความรู้ทอผ้ากี่เอว กะเหรี่ยงบ้านแม่ขนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน 22/08/2022 11:35

งาน "วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน 06/06/2022 16:45

ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาสนาอิสลาม

สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน 10/05/2022 16:24

แชร์องค์ความรู้ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้กับเพื่อนๆ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Telegram
thไทย